Selasa, 26 Maret 2013

TATA CARA SHOLAT DHUA

SHOLAT DHUHA

Shalat Dhuha adalah shalat sunnat yang dilakukan seorang muslim ketika matahari sedang naik. Kira-kira, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya (kira-kira pukul tujuh pagi) hingga waktu dzuhur.
Jumlah raka’at shalat dhuha bisa dengan 2,4,8 atau 12 raka’at. Dan dilakukan dalam satuan 2 raka’at sekali salam


A. Tata Cara Shalat Dhuha
Diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rosulullah saw bersabda: “Sholatlah kalian dua roka’at dari sholat Dluha dengan membaca dua surat tentangnya: wasy-syamsi wa dluhaha dan surat adh-Dluha

Pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Asy-Syams
Pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha

Dan diriwayatkan dari al ‘Uqaili bahwa Rosulullah saw dalam dua roka’at sholat Dluha membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad

Pada rakaat pertama Al kafirun
Pada rakaat kedua Al Ikhlas

Niat shalat dhuha adalah:
Ushallii sunnatadh-dhuhaa rak’ataini lillaahi ta’aalaa.
Artinya: ” Aku niat shalat sunat dhuha dua rakaat, karena Allah.”

Dzikir setelah Dhuha
Diriwayatkan setelah shalat dhuha Nabi S.A.W membaca

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ إِ نَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرَ

Robbigh firly watub ‘alayya innaka antat-tawwaabul Ghofur ( dibaca 100 x )

Ya Robbi, Ampunilah aku dan terimalah taubatku, Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan ampunan

Doa yang dibaca setelah shalat dhuha:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ALLAAHUMMA INNADH-DHUHAA ‘ADHUHAA ‘UKA, WAL BAHAA ‘ABAHAA ‘UKA, WAL JAMAALA JAMAALUKA, WAL QUWWATA QUWWATUKA, WAL QUDRATA QUDRATUKA, WAL ‘ISHMATA ‘ISHMATUKA

ALLAAHUMMA IN KAANA RIZQII FIS-SAMAA ‘I FA ANZILHU, WA IN KAANA FIL ARDI FA AKHRIJHU, WA IN KAANA MU’ASSARAN FA YASSIRHU, WA IN KAANA HARAAMAN FATHAHHIRHU, WA IN KAANA BA’IIDAN FA QARRIBHU, BIHAQQI DHUHAA ‘IKA, WA BAHAA ‘IKA, WA JAMAALIKA, WA QUWWATIKA, WA QUDRATIKA AATINII MAA ‘ATAITA ‘IBAADAKASH-SHAALIHIIN.

Artinya:

“ Ya ALLAH, bahwasanya waktu Dhuha itu waktu Dhuha-MU dan kecantikan adalah kecantikanMU dan keindahan adalah keindahan-MU dan kekuatan adalah kekuatan-MU dan kekuasaan adalah kekuasaan-MU dan perlindungan itu adalah perlindungan-MU. YA ALLAH, jikalau rejekiku masih diatas langit, maka turunkanlah, Dan jikalau ada didalam bumi maka keluarkanlah dan jikalau sukar maka mudahkanlah dan jika haram maka sucikanlah dan jikalau masih jauh maka dekatkanlah dengan berkat waktu Dhuha, keagungan, keindahan, kekuatan dan kekuasaan-MU. Limpahkanlah kepada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang shaleh.

B. Rahasia dan Keutamaan shalat Dhuha
Hadits Rasulullah saw yang menceritakan tentang keutamaan shalat Dhuha, di antaranya:

1. Sedekah bagi seluruh persendian tubuh manusia
Dari Abu Dzar al-Ghifari ra, ia berkata bahwa Nabi Muahammad saw bersabda:

“Di setiap sendiri seorang dari kamu terdapat sedekah, setiap tasbih (ucapan subhanallah) adalah sedekah, setiap tahmid (ucapan alhamdulillah) adalah sedekah, setiap tahlil (ucapan lailahaillallah) adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah. Dan dua rakaat Dhuha diberi pahala” (HR Muslim).

2. Ghanimah (keuntungan) yang besar
Dari Abdullah bin `Amr bin `Ash radhiyallahu `anhuma, ia berkata:

“Rasulullah saw mengirim sebuah pasukan perang. Nabi saw berkata: “Perolehlah keuntungan (ghanimah) dan cepatlah kembali!. Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan (tempat) perang dan banyaknya ghanimah (keuntungan) yang akan diperoleh dan cepat kembali (karena dekat jaraknya). Lalu Rasulullah saw berkata; “Maukah kalian aku tunjukkan kepada tujuan paling dekat dari mereka (musuh yang akan diperangi), paling banyak ghanimah (keuntungan) nya dan cepat kembalinya? Mereka menjawab; “Ya! Rasul berkata lagi: “Barangsiapa yang berwudhu’, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan shalat Dhuha, dia lah yang paling dekat tujuanannya (tempat perangnya), lebih banyak ghanimahnya dan lebih cepat kembalinya.” (Shahih al-Targhib: 666)

3. Sebuah rumah di surga
Bagi yang rajin mengerjakan shalat Dhuha, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi Muahammad saw:

“Barangsiapa yang shalat Dhuha sebanyak empat rakaat maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga.” (HR. Ath Thabarani)

4. Memeroleh ganjaran di sore hari
Dari Abu Darda’ ra, ia berkata bahwa Rasulullah saw berkata:
“Allah ta`ala berkata: “Wahai anak Adam, shalatlah untuk-Ku empat rakaat dari awal hari, maka Aku akan mencukupi kebutuhanmu (ganjaran) pada sore harinya” (Shahih al-Jami: 4339).

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan: “Innallaa `azza wa jalla yaqulu: Yabna adama akfnini awwala al-nahar bi’arba`i raka`at ukfika bihinna akhira yaumika” (“Sesungguhnya Allah `Azza Wa Jalla berkata: “Wahai anak Adam, cukuplah bagi-Ku empat rakaat di awal hari, maka aku akan mencukupimu di sore harimu”).

Pahala Umrah
Dari Abu Umamah ra bahwa Rasulullah saw bersabda:
“Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci untuk melaksanakan shalat wajib, maka pahalanya seperti seorang yang melaksanakan haji. Barangsiapa yang keluar untuk melaksanakan shalat Dhuha, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan `umrah….(Shahih al-Targhib: 673). Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang mengerjakan shalat fajar (shubuh) berjamaah, kemudian ia (setelah usai) duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia shalat dua rakaat (Dhuha), ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah; sempurna, sempurna, sempurna” (Shahih al-Jami`: 6346).

5. Ampunan Dosa
“Siapa pun yang melaksanakan shalat dhuha dengan langgeng, akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan.” (HR Tirmidzi)
Kebenaran Mutlak milik Allah dan Kesalahan dari saya
Wa’allahu a’lam bi-showab

وَنَعُوْ ذُ باِاللهِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ

Wa Na’udzubillah min ilmin laa yanfa’u
Dan Kita berlindung kepada Allah, dari ilmu yang tidak bermanfa’at

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
Tunjukilah kami jalan yang lurus
Demikian penjelasan tentang Tata Cara Sholat Dhuha yang Benar


Senin, 25 Maret 2013

FOTO-FOTO LUCU

JOJON AFRIKA

BOSS CILIK

POTRET INDONESIA
GUE KENCINGIN...LUH,
KATA KATA BIJAK - MUTIARA BIJAKKATA KATA BIJAK - MUTIARA BIJAK 

. Bagi Anda yang sedang mencari kata-kata motivasi, atau kata-kata bijak untuk memotivasi, baik itu buan teman-teman anda atau pun anda yang tengah di rindung kesulitan dan permasalahan,atau pun sedang Galau Kata-kata mutiara bijak ini sebagai bahan renungan.

KATA-KATA BIJAK
renungan kata-kata bijak 2013
 Kata Bijak Hari Ini
Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian.

Bekerja atas dorongan cinta akan terasa senang tiada jemu dan lelah.

Orang besar menempuh jalan kearah tujuan melalui rintangan dan kesukaran yang hebat.

Berbuat baiklah kepada orang lain seperti berbuat baik kepada diri sendiri.

Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, sedangkan berpikir tanpa belajar adalah berbahaya.

Sifat orang yang berlilmu tinggi adalah merendahkan hari kepada manusia dan takut kepada Tuhan.

Orang paling baik adalah orang yang kita harapkan kebaikannya dan kita terlindung dari keburukannya.
Kata Kata bijakSemua ilmu ada pokok bahasannya. Pokok bahasan ilmu para Nabi adalah manusia. Mereka datang untuk mendidik manusia.
Kata Kata bijak
Tertipulah yang melakukan tiga perkara : Membenarkan apa yang tak terjadi, mengandalkan orang yang tidak dipercaya dan menghasratkan apa yang tak dimiliki.

Sahabat yang sejati adalah orang yang dapat berkata benar kepada anda, bukan orang yang hanya membenarkan kata-kata anda.
Kata Kata bijak
Ulurkan cintamu karena Tuhanmu dan tariklah cintamu karena Tuhanmu, anda tentu tak akan kecewa.

Cinta indah seperti bertepuk dua tangan, tak akan indah jika hanya sebelah saja.
Kata Kata bijak
Cinta akan menggilas setiap orang yang mengikuti geraknya, tetapi tanpa gilasan cinta, hidup tiada terasa indah.
Kata Kata bijak
Setiap orang seharusnya melakukan 2 hal dengan kesungguh-sungguhan : mengerjakan hal yang sangat ia sukai, dan mengerjakan hal yang sangat ia benci.
Kata Kata bijak
Kemarahan adalah keadaan dimana lidah bekerja lebih cepat daripada pikiran, dan tindakan lebih cepat dari nurani.
Kata Kata bijak
Tak ada yang mampu mengubah masa lalu, tapi anda dapat merusak masa depan dengan menangisi masa lalu dan merisaukan masa depan.
Kata Kata bijak
Kekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak investasi yang dia lakukan untuk memperoleh uang, tetapi seberapa besar investasi yang dia lakukan untuk memperoleh akhirat.
Kata Kata bijak
Senyum adalah anugrah Tuhan bagi setiap manusia yang mengandung cahaya kebaikan dan kesucian, membawa kedamaian bagi yang melihat, dan menumbuhkan welas asih bagi yang memberi. Maka tersenyumlah kepada semua orang.

Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri.

Apa yang anda lakukan hari ini, merupakan kunci kebaikan ataupun juga kehancuran hari esok anda. Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini.

Betapa sulitnya manusia bersyukur atas nafas yang masih berhembus di badan. Namun betapa mudahnya manusia mengeluh hanya karena kakinya menginjak kotoran.

Apapun yang terjadi pada anda esok hari itu karena apa yang anda lakukan hari ini.

Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Tuhan akan memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, maka Tuhan akan memberikan takdir kegagalan.

Kepada orang bodoh sekalipun TUHAN mengirimkan keberuntungan, kepada orang gila sekalipun TUHAN memberikan rejeki kehidupan.

Saat kita menatap ke belakang sesungguhnya kita telah tertinggal dengan orang yang merangkak ke depan. Sesungguhnya masa lalu adalah guru bagi kita untuk menatap dan membangun masa depan.

Hal tersulit dalam kehidupan ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita sendiri.

Banggalah pada dirimu sendiri, Meski ada yang tak Menyukai. Kadang mereka membenci karena Mereka tak mampu menjadi seperti dirimu.

Duri dalam kaki sulit ditemukan, Apalagi duri dalam hati. Jika ada orang yang melihat duri di hatinya, mana mungkin kesedihan akan berkuasa?

Kata Kata Bijak - Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang pasangan.Ada tangan kanan,ada tangan kiri.Ada yang pintar,ada yang bodoh.Jangan bilang kau tak pernah mengecap manisnya keberhasilan,jangan bilang kau gak pernah mengecap pahitnya kegagalan.Tapi biarlah semua seperti air mengalir dan lakukanlah yang terbaik didalam keseharianmu

Jika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa setiap manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari ke jatuhannya.

Tuhan adalah sebagaimana yang kamu pikirkan, Jika kau berpikir Tuhan itu Baik, maka Tuhan akan baik padamu. Namun jika kamu pikir Tuhan itu Buruk, maka Tuhan akan memperlakukan mu dengan Buruk.

Jika kamu tidak suka apa yang ada di sekeliling mu, ubahlah, setidaknya ubahlah dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan sebatang pohon.

Manusia terbaik adalah yang selalu berusaha membuat orang lain senang. Lakukanlah walaupun kamu harus meninggalkan mereka dan sendirian.

Kelebihan kita adalah, kita mampu memulai, dan kita juga mampu untuk MENGAKHIRI.

Kita Selalu punya pilihan tiap hari. Tinggal kita memilih, memulai niat baik yang kemarin, ataukah menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan besok.

Jika kamu melihat dunia, maka lihatlah kebawah, karena jika kau menengadah, maka yang kau dapatkan adalah sakit leher dan mata yang berkunang-kunang.

Hidup ibarat menaiki sepeda, agar tidak terjatuh dari sepeda dan menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak, dan mengayuhkan kaki.

Sebaik-baiknya perdagangan, adalah menjual amal baik untuk ditukarkan dengan surga.

Yang terbaik adalah : "Aku telah mencobanya", dan yang terburuk adalah : "Aku akan mencobanya"

Kadang kita lupa, bahwa untuk melihat diri kita, jalan terbaik adalah melalui mata orang lain.

Ingatlah, kepedihan kita hari ini akan terasa indah dan manis saat kita mengingatnya kelak.

Kumpulkanlah kesalahan saat ini, karena kelak kumpulan kesalahan yang bernama pengalaman itu akan membawamu kepada puncak ke suksesan.

Tuhan sebenarnya tengah bermain catur dengan kehidupan kita. Dia menggerakkan bidak-bidaknya bernama tantangan, cobaan dan godaan, kemudian duduk kembali melihat reaksi kita. Jadi buatlah langkah terbaik sebelum Tuhan memberi kita Skak Mat.

Perlakukanlah setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat yang tulus, meski mereka berlaku buruk padamu.lngatlah bahwa penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapakah dirimu.

Burung Hantu dijadikan simbol kebijakan, karena Seekor burung hantu yang bijaksana duduk di sebatang dahan. Semakin banyak ia melihat, semakin sedikit ia berbicara. Semakin sedikit ia bicara, semakin banyak ia mendengar. Mengapa kita tidak mencoba menjadi seperti burung hantu yg bijaksana itu?

Berduka, berkabung dan menyesali tak kan pernah mampu mengubah keadaan. Hanya bergerak, melangkah dan berbuatlah yang bisa menggantikan kedukaan menjadi kebahagiaan.

Berbuatlah dan jalankan semua impianmu, karena sebenarnya dalam dirimu telah terdapat energi dan kemampuan untuk melakukan apapun.

Kesalahan kita yang paling buruk adalah terlalu sibuk mengamati dan mengurusi kesalahan orang lain.


Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara orang yang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai kesuksesan.

Sebenarnya kegagalan kita bukanlah karena adanya kesulitan yang menghambat langkah kita, Tetapi karena ketidak beranian untuk melawan rasa takut dalam diri.

Jadilah manusia yang pada saat kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tapi hanya kamu sendiri yang menangis. Dan pada saat kematianmu semua orang menangis sedih, tapi hanya kamu sendiri yang tersenyum.

Bila kegagalan itu bagai hujan, dan keberhasilan bagaikan matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi.

Anda bisa memiliki apa pun yang Anda inginkan, jika Anda mampu menghilangkan keyakinan bahwa anda tidak akan mendapatkan yang anda inginkan.

Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum anda miliki, maka Anda akan harus melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan.

Kebesaran Seseorang Tidak Terlihat Ketika Dia Berdiri Dan Memberi Perintah, tetapi ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain, dan membantu orang lain untuk mencapai yang terbaik dari diri mereka.

Naluri berbicara kita akan mencintai yang memuja kita, tetapi tidak selalu mencintai yang kita puja.

Jika seseorang tidak mencintai anda janganlah dia anda benci, karena mungkin akan tumbuh benih cinta kembali.

Jika rasa cinta terbalas, maka bersyukurlah karena Allah telah memberikan hidup lebih berharga dengan belas Kasih-Nya.

Jika rasa cinta itu tak terbalas maka bersukurlah, karena anda akan dipilihkan Allah yang lebih baik.

Ingatlah, boleh jadi manusia itu mencintai sesuatu yang membahayakan dirinya atau membenci sesuatu yang bermanfaat baginya. Mohonlah petunjuk-Nya.

Melihatlah ke atas untuk urusan akhiratmu dan melihatlah ke bawah untuk urusan duniamu maka hidup akan tenteram.

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan.

Orang besar bukan orang yang otaknya sempurna tetapi orang yang mengambil sebaik-baiknya dari otak yang tidak sempurna.

Bukan kecerdasan anda, melainkan sikap andalah yang yang akan mengangkat anda dalam kehidupan.

Perjuangan seseorang akan banyak berarti jika mulai dari diri sendiri.

Dalam perkataan, tidak mengapa anda merendahkan diri, tetapi dalam aktivitas tunjukkan kemampuan Anda.

Tegas berbeda jauh dengan kejam. Tegas itu mantap dalam kebijaksana sedangkan kejam itu keras dalam kesewenang-wenangan.

Watak keras belum tentu bisa tegas, tetapi lemah lembut tak jarang bisa tegas.

Berbagi rezeki dengan tulus, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada sesama, akan mengubah duka menjadi bahagia dan menambah usia.


Kata-kata mutiara bijak 2013
Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah.

Demi Allah yang jiwaku berada di tangan-Nya, seseorang tidak beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Tiga sifat manusia yang merusak adalah : kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

Jauhilah dengki, karena dengki memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar.

Kata-kata mutiara bijak Islami
Tiga manusia tidak akan dilawan kecuali oleh orang yang hina : orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, orang cerdas cendikia dan imam yang adil.

Tiada musibah yang lebih besar daripada meremehkan dosa-odsamu dan merasa ridho dengan keadaan rohaniahmu sekarang ini.

Tiada yang lebih baik dari dua kebaikan : Beriman pada Allah dan bermanfaat bagi manusia. Tiada yang lebih buruk dari dua kejahatan : Syirik pada Allah dan merugikan manusia.

Manusia Paling baik adalah orang yang dermawan dan bersyukur dalam kelapangan, yang mendahulukan orang lain, bersabar dalam kesulitan.

Tiga tanda kesempurnaan iman : Kalau marah, marahnya tidak keluar dari kebenaran. Kalau senang, senangnya tidak membawanya pada kebatilan. Ketika mampu membalas, ia memaafkan.

Dengannya Allah kuburkan kedengkian, Dengannya Allah padamkan permusuhan; Melaluinya diikat persaudaraan; Yang hina dimulyakan. Yang tinggi direndahkan.

Jika orang dapat empat hal, ia dapat kebaikan dunia akhirat: Hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, badan yang tabah pada cobaan, dan pasangan yang setia menjaga dirinya dan hartanya.

Nabi ditanya bermanfaatkah kebajikan setelah dosa? Ia menjawab: Taubat membersihkan dosa, kebaikan menghapuskan keburukan.
Update Kata-Kata Biak

Cinta sebenarnya tidak buta. Cinta adalah sesuatu yang murni, luhur dan diperlukan. Yang buta adalah bila cinta itu menguasai dirimu tanpa suatu pertimbangan.

Bukan laut namanya jika airnya tidak berombak, bukan cinta namanya jika perasaan tidak pernah terluka, bukan kekasih namanya jika hatinya tidak pernah merasa rindu dan cemburu.

Cinta bukanlah dari kata-kata tetapi dari segumpal keinginan diberi pada hati yang memerlukan. Tangisan juga bukanlah pengobat cinta karena ia tidak mengerti perjalanan hati nurani.

Kejarlah cita-cita sebelum cinta, apabila tercapainya cita-cita maka dengan sendirinya cinta itu akan hadir.

Cinta seringkali akan lari bila kita mencari, tetapi cinta jua seringkali dibiarkan pergi bila ia menghampiri.
______________________________________________________________
KATA-KATA BIJAK, MOTIVASI, MUTIARA
Jika Kamu Ingin Sukses , Kamu Harus Bisa Menjadi Pecundang Terlebih Dahulu .
Berharap Bisa Mengapainya , walapun banyak Halangan dan rintangan
SESUATU YG ANDA CINTAI , PASTI AKAN PERGI UTK SELAMANYA .
Love is like the sun coming out of the clouds and warming your soul
Ketika hal buruk terjadi, percayalah hal baik juga akan datang. Hadapi tanpa rasa takut, cepat atau lambat semuanya akan lebih baik.
Tuhan jawab doa dalam 3 cara: YA, Dia berikan yang kamu minta; TIDAK, Dia akan beri yang lebih baik; TUNGGU, Dia akan beri yang terbaik
Pria Sejati adalah dia yang bisa menjaga perasaan wanitanya. Memperlakukannya seperti PRINCESS, karena dia telah dibesarkan QUEEN. -
Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, ia harus diselesaikan, bukan dihindari
Cinta sejati tak datang begitu saja. Banyak proses yg harus dilalui bersama, menderita, menangis, dan tertawa bersama.
Tetap menjadi dirimu sendiri dlm dunia yg tak henti berusaha tuk buatmu berubah ini adalah prestasi terbesar dirimu.
Sahabat adalah dia yg tahu apa yg dia miliki ketika bersamamu, bukan dia yg menyadari siapa dirimu setelah dia kehilanganmu.
Indahnya persahabatan adalah saat kita memberi tak mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan.
Dalam cinta, jika kamu mencarinya, dia akan menghindarimu, tp jika kamu jadi orang yg pantas dicinta, dia akan mengelilingimu.
Cinta bukan mengajar kita lemah, tetapi membangkitkan kekuatan. Cinta bukan mengajar kita menghinakan diri, tetapi menghembuskan kegagahan. Cinta bukan melemahkan semangat, tetapi membangkitkan semangat.
Cintailah kekasihmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi musuhmu. Dan bencilah musuhmu sekedarnya saja, siapa tahu nanti akan jadi kekasihmu.
“Siapa yang tidak mengasihi, maka ia tidak akan dikasihi. Dan siapa yang tidak mau memaafkan, maka ia tidak akan dimaafkan (diampuni).”
“Keutamaan yang paling utama adalah kamu menyambung orang yang telah memutusmu, kamu memberi orang yang tidak pernah memberimu dan mememaafkan orang yang mencelamu“.
Kadangkala kamu tidak
menghargai orang yang mencintai
kamu sepenuh hati, sehingga kamu
kehilangannya.
Yang menentukan masa depan Adalah
Pilihan Anda , Bukan Kesempatan :))
Berharap Bisa Mengapainya , walapun banyak Halangan dan rintangan
Doaku hari ini: Tuhan, jagalah hatiku agar aku bisa menyayangi. Semoga aku bisa menolong mereka yg membutuhkan aku
Kata Bijak

Keluhuran budi pekerti akan tampak pada ucapan dan tindakan.
Memperbaiki diri adalah alat yang ampuh untuk memperbaiki orang lain.

Update Kata Bijak MARET 2013
Orang yang berjiwa besar teguh pendiriannya, tetapi tidak keras kepala.
Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya cinta adalah cinta kepada sesama.


ARTI SEORANG SAHABAT


Kata Kata Mutiara Persahabatan

“Semua orang pasti membutuhkan sahabat sejati, namun tidak semua orang berhasil mendapatkannya. Banyak pula orang yang telah menikmati indahnya persahabatan, namun ada juga yang begitu hancur karena dikhianati sahabatnya”

"Sahabat adalah satu jiwa yang menghuni dua tubuh. Bagaikan oksigen(O2) dalam air, dan Hemoglobin dalam darah. Banyak mantan pacar, tapi gak ada mantan teman". (Iman Zenit).

“Proses dari teman menjadi sahabat membutuhkan usaha pemeliharaan dari kesetiaan, tetapi bukan pada saat kita membutuhkan bantuan barulah kita memiliki motivasi mencari perhatian, pertolongan dan pernyataaan kasih dari orang lain, tetapi justru ia berinisiatif memberikan dan mewujudkan apa yang dibutuhkan oleh sahabatnya”

Jangan hianati dia! karena dialah yang selalu ada sebagai penggantimu, karena dia sahabatmu!

“Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan, justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya”

Teman sanggup merampas orang yang kau cintai
Tapi sahabat akan menjadi mata-mata menjaga orang yang kau cintai

Teman akan memberi mu senyuman
Tapi sahabat memberi mu kebahagiaan
Teman akan memberi mu setangkai mawar
Tapi sahabat memberi mu setangkai melati.

Jadikan kenangan manis sebagai teman bagimu... dan... Lepaskan kenangan pahit yang menyelubungimu... Sakit karena cinta memang sulit tuk diobati... Tapi jangan karna sakit itu... Kita melupakan cinta yang lain... Cinta yang lebih tulus... yang kan menemani hari - harimu... Dengan langkah yang baru...

Sahabat adalah keperluan jiwa yang mesti dipenuhi. Dialah ladang hati, yang kau taburi dengan kasih dan kau subur dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pulalah naungan dan pendiamanmu. Kerana kau menghampirinya saat hati lupa dan mencarinya saat jiwa memerlukan kedamaian.

“Sahabat tidak pernah membungkus pukulan dengan ciuman, tetapi menyatakan apa yang amat menyakitkan dengan tujuan sahabatnya mau berubah”

“Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka, dihibur-disakiti, diperhatikan-dikecewakan, didengar-diabaikan, dibantu-ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian”

“Persahabatan tidak terjalin secara otomatis tetapi membutuhkan proses yang panjang seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya”

“Apa yang kita alami demi teman kadang-kadang melelahkan dan menjengkelkan, tetapi itulah yang membuat persahabatan mempunyai nilai yang indah”

“Persahabatan sering menyuguhkan beberapa cobaan, tetapi persahabatan sejati bisa mengatasi cobaan itu bahkan bertumbuh bersama”

“Persahabatan tidak terjalin secara otomatis tetapi membutuhkan proses yang panjang seperti besi menajamkan besi, demikianlah sahabat menajamkan sahabatnya”

“Persahabatan diwarnai dengan berbagai pengalaman suka dan duka, dihibur-disakiti, diperhatikan-dikecewakan, didengar-diabaikan, dibantu-ditolak, namun semua ini tidak pernah sengaja dilakukan dengan tujuan kebencian”

“Seorang sahabat tidak akan menyembunyikan kesalahan untuk menghindari perselisihan, justru karena kasihnya ia memberanikan diri menegur apa adanya”

Love isn't a shop where everybody can enter to it for some shopping
Cinta itu bukanlah sebuah toko dimana setiap orang dapat masuk untuk membelinya

Sahabat tak obahnya atmosfher
Yang melindungi semua makhluk di bumi
Dengan meredam sebuah energi besar
Menjadi sumber dari segala kehidupan

Sesuatu yg sulit ketika kamu harus tersenyum, hanya karena kamu tak ingin menjelaskan pada orang lain mengapa kamu bersedih.

Kita tdk bs membuat orang lain bertumbuh dewasa, krn 'menjadi dewasa' adl pilihan, bkn paksaan.
Jangan menilai seseorang hanya dari apa yg dia lakukan, karena kamu juga harus tahu alasan mengapa dia melakukan.

Terkadang, Tuhan memberikan cobaan yg berat kepadamu, karena Dia percaya pada kemampuanmu melebihi kamu percaya dirimu sendiri.

Mereka yg kaya bukanlah mereka yg mampu membeli segalanya, tapi mereka yg mempunyai sesuatu yg tak mampu dibeli dengan apapun.

Jika kamu merasa selalu salah, jangan menyerah. Tetapi teliti kembali apa yg telah kamu lakukan, karena pasti caramu ada yg salah.

Jangan banggakan apa yang kamu punya. Banggakan bagaimana caramu mendapatkan apa yang kamu punya. Lakukan apapun yang kamu suka. Karena kamu tak akan merasa terpaksa pun jika kamu gagal tak akan merasa kecewa.

Dalam persahabatan yang tanpa kata, segala pikiran, harapan dan keinginan terungkap dan terangkum bersama – menyimpan keutuhan. Ketika tiba saat perpisahan, jangan kalian berduka, sebab apa yang kalian kasihi darinya mungkin akan nampak lebih cemerlang dari kejauhan – seperti gunung yang tampak lebih agung terlihat dari padang dan daratan. Jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Karena cinta kasih yang masih mengandung pamrih hanyalah jaring yang ditebarkan keudara – hanya menangkap kekosongan semata.

Sukses pasti datang pd mereka yg msh mencoba meski pernah berbuat salah. Mereka yg tak pernah menyerah, karena semangat masih ada.

Terkadang, yg diinginkan sebenarnya tak dibutuhkan, sedangkan yg dibutuhkan tak bisa dimiliki. Tapi Tuhan, tahu apa yg terbaik.

Kau adalah sahabatku teman pelipur laraku Bersamamu aku bisa berbagi cerita indah Cerita tentang kegagalanku Dan denganmu pula aku bisa tuangkan segala keluh kesahku Sahabat…

Saat kau sedih aku menangis Saat kau terluka hatiku tercabik Saat kau gundah aku selalu resah Sahabat. . .

Jangan kau anggap aku orang lain A...ku adalah dirimu Aku adalah saudaramu Aku siap korbankan jiwaku agar kekal persahabatan kita

Teman itu seperti bintang Tak selalu nampak Tapi selalu ada dihati… Sahabat akan selalu menghampiri ketika seluruh dunia menjauh Karena persahabatan itu seperti tangan dengan mata Saat tangan terluka, mata menangis Saat mata menangis, tangan menghapusnya

Teman akan menikam mu dari belakang
Tapi sahabat akan menampar mu dari depan

Teman akan menceritakan mu yang tidak benar tentang diri mu
Tapi sahabat akan tutup mulut dengan kesalahan mu

Teman hanya menerima kelebihan mu
Tapi sahabat akan menerima kekurangan mu

1000 teman datang saat kamu tertawa
Tapi seorang sahabat akan datang saat kamu berderai air mata.


Sabtu, 23 Maret 2013

DAHSYAT BERWUDHUWudhu Merontokkan Dosa dan Maksiat

Satu hal yang pasti, setiap manusia -kecuali Nabi dan Rasul serta para Imam yang disucikan- tidak bisa terbebas dari melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Jadi, terhadap perbuatan dosa dan maksiat, kita semua tidak bisa ditanya dengan pertanyaan seperti ini: “Bisakah kita terbebas dari dosa dan maksiat?” Pertanyaan yg tepat untuk dipertanyakan adalah, “Sejauh mana kita bisa mengurangi perbuatan dosa dan kemaksiatan?” atau, “Sejauh mana kita bisa merontokkan dosa dan kemaksiatan?” Sekarang mari kita renungkan sabda Rasulullah Saw., berikut ini :

Apabila seorang hamba yg muslim atau mukmin itu berwudhu di mana sewaktu ia membasuh mukanya, maka keluarlah semua dosa yg dilihat dengan kedua matanya dari mukanya bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yg terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah semua dosa yg diperbuat oleh kedua tangannya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air terakhir. Dan jika ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yg diperbuat oleh kedua kakinya itu bersama-sama dengan air itu atau bersama-sama dengan tetesan air yg terakhir, sehingga ia benar-benar bersih dari semua dosa. (HR. Muslim dari Abu Hurairah dalam Riyadush Shalihin).

Perhatikan lagi sabda Rasulullah berikut ini :

“Maukah kamu sekalian aku tunjukkan sesuatu yg mana dengan sesuatu itu ALLAH akan menghapus dosa-dosa kalian dan dengan sesuatu itu pula ALLAH akan mengangkat kalian beberapa derajat?” Para sahabat menjawab, “Iya, wahai Rasulullah.” Nabi bersabda, “Yaitu menyempurnakan wudhu atas hal-hal yg tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menantikan sholat sehabis sholat. Maka itulah yang dinamakan ar-Ribath (mengikatkan diri dalam ketaatan).” (HR. Muslim)

Maha Hebat ALLAH ketika DIA memberikan perintah kepada kita agar kita berwudhu! Menurut kedua riwayat di atas, wudhu dapat menggugurkan atau merontokkan dosa-dosa atau kejahatan-kejahatan yg kita lakukan, seiring dengan gugurnya, rontoknya, atau tetesnya air wudhu yang kita gunakan! Sekarang, apa kaitan antara rontok atau gugurnya dosa dan kesalahan dengan terbukanya mata hati dan tersingkapnya penglihatan bathin? Jawabannya amatlah jelas dan erat. Upaya untuk membersihkan dan menyucikan diri, pertama-tama dimulai dengan upaya untuk menggugurkan atau merontokkan dosa dan kesalahan, sedangkan kebersihan dan kesucian diri -baik jasmani maupun ruhani- merupakan jalan untuk membuka mata hati dan menyingkapkan penglihatan bathin, yg kemudian nanti akan sampai kepada wajah ALLAH Swt. Upaya yg demikian inilah, yg dalam khazanah sufi, disebut sebagai wara’. Secara harfiah,wara’ artinya menaha diri, berhati-hati, atau menjaga diri supaya tidak jatuh dalam kecelakaan. Ibn Qayyim dalamMadaraij al-Salikin, mengutip Al-Qur’an surah Al-Muddatstsir [74]: 4, sebagai perintah untuk wara’ : Dan pakaian kamu bersihkanlah! Secara sigkat, wara’ adalah nilai kesucia diri. Orang Islam mengukur keutamaan, makna atau keabsahan gagasan atau tindakan, dari sejauh mana keduanya memproses penyucian diri. Kata Al-Qur’an :

Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. (QS. Asy-Syams [91]: 9-10)
Salah satu misi Nabi Muhammad Saw., adalah “menyucikan kamu” :

Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kapadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa-apa yang belum kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 151)

Bertolak dari ajaran Al-Qur’an dan Sunnah tentang kesucian diri ini, para sufi merumuskan tiga tahap dalam perjalanan (suluk) mendekati ALLAH Swt.:

·         Takhalli, yakni tahap pembersihan diri itu -tahap merontokkan atau menggugurkan dosa dan kesalahan, yang dalam kajian ini dilalui dengan  wudhu.

·         Tahalli, setelah dosa dan kesalahan rontok dan gugur, tahap selanjutnya adalah menghias diri dengan akhlak ALLAH, yakni dengan menghias diri dengan sifat, sikap dan perbuatan yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH, seperti benar, jujur, adil, lembut, cinta-kasih, dst.

·         Tajalli, yakni pengalaman puncak yang dicari pecinta ALLAH. Inilah tahapan ketika ALLAH tidak lagi merupakan abstraksi, bukan pula Zat yang hanya diketahui melalui ayat-ayat-NYA. DIA “disaksikan” dan dirasakan kehadiran-NYA. Keagungan-NYA tidak lagi dibaca, tetapi “dilihat”.

Ketika berada dalam tahap tajalli, keindahan-NYA tidak lagi dibuktikan, tetapi “dinikmati”. Ibn ‘Arabi hanya membagi “yang ada” menjadi dua macam saja : Huwa dan La HuwaDia dan Bukan Dia. Sekarang, tengoklah ke sekitar kita. Apa yg kita saksikan? Matahari, pepohonan, hewan, orang lain atau diri sendiri? semuanya La Huwa. ALLAH Swt berfirman :

Dan kepunyaan ALLAH-lah timur dan barat, maka kemana pun kamu menghadap di situlah wajah ALLAH. Sesungguhnya ALLAH Maha Luas (rahmat-NYA) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 115)

Sekarang, hadapkanlah wajah kita kemana pun, apa yg kita lihat?
Wajah-wajah selain ALLAH, La Huwa.

Al-Qur’an sudah pasti tidak salah. Yang salah adalah diri kita; karena ihwal kita yang kotor, karena diri kita yg belum dihias dg sifat-2 ALLAH, DIA tidak tampak pada kita. “Penampakan” ALLAH itu disebut tajalli. Ketika tajalli, kemana pun muka kita diarahkan, kita hanya akan melihat Huwa. Karena itu, bersihkan diri kita lebih dahulu, kemudian hiasi diri kita dengan akhlak ALLAH.

Sungguh luar biasa ajaran wudhu, sebab dia menjadi penanda awal, cara pertama, jalan nomor satu, untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan. Tujuan puncaknya adalah wajah ALLAH, yaitu kenikmatan dalam “memandang”-NYA. Kenikmatan akan kekuatan-NYA. Kenikmatan akan kuasa-NYA. Kenikmatan akan kemuliaan-NYA. Kenikmatan akan kebesaran-NYA.

Berwudhulah sekarang juga duhai saudaraku…!
Tinggalkan kejelekan seiring dengan keringnya air wudhu dari kedua wajah kita. Tinggalkan kejahatan seiring dengan keringnya air wudhu dari kedua tangan kita. Tinggalkan kemaksiatan seiring dengan keringnya air wudhu dari kepala kita. Tinggalkan pula keburukan seiring dengan keringnya air wudhu dari kedua kaki kita.


Setelah itu, menjauhlah dari hal yg diperbolehkan, karena boleh jadi hal yg dibolehkan itu membawa kita kepada hal yg dilarang. Lari jauhilah segala sesuatu selain ALLAH Swt.

Jumat, 22 Maret 2013

KATA INDAH NAN BIJAK

*kadang-kadang, dikarenakan terlampau pingin memperoleh apa yg anda kehendaki, anda lupa apa  yg anda perlukan.

* kerapkali cinta membuat kamu kecewa serta terluka, namun berterima kasihlah, dikarenakan cinta juga membuat kamu dewasa serta bahagia.

*janganlah dulu sakiti orang yang mencintaimu, walau barangkali anda tidak mencintainya. dikarenakan mereka tidak dapat dulu menyakitimu.

*manusia tak akan dapat hidup sendiri tanpa orang lain, tetapi tidak bermakna perlu senantiasa memercayakan orang lain

*andalah yang bertanggung jawab ata kehidupan anda. anda tidak dapat tak henti menyalahkan orang lain atas kasalahan kesalah di dalam hidup anda. hidup ini sesungguhnya yaitu melanjutkan kehidupan itu sendiri.
*hidup yang tidak dipertaruhkan tidak bakal dulu juga dimenangkan

*jikalau seluruhnya mustahil, maka seluruhnya juga bisa saja. kerap dikatan orang bahwa bakat berikan peluang untuk maju. tetapi dorongan besarlah yang acapkali berikan peluang, serta apalagi berikan banyak bakat.
 
*suatu hal yang hebat tidak dapat dicapai tanpa dorongan yang besar. kala jarum jam dinding berputar kekiri, orang bakal menganggapnya rusak serta membuangnya. begitu juga di dalam hidup manusia tidak bisa menengok kebelakang. terus maju daju, mengambil langkah kedepan.
 
*nampak cantik dengan rambut pendek mode periode saat ini, rambut panjang mode serta model sepeanjang masa 
 
*pingin rasakan enaknya apa yang anda miliki, tunjukkan apa yang amat anda idamkan yang sudah kau capai 
 
*jangan sampai dulu katakan umurlah sudah jadi tambah, tetapi katakanlah usia mu senantiasa menyusut gara-gara dosa lah yang senantiasa bertambah
 
*anda tak akan mampu kabaikan dari seluruh yang anda tunjukkan pada orang lain, hingga anda berikan apa yang anda sukai (al’quran) 
 
*tidak beriman seseorang pada allah hingga ia menyukai saudara mu yang seiman layaknya menyukai diri mu sendiri
 
*barang siap yang menyerahkan seluruh urusan pada allah, maka allah yang bertanggung jawab untuk menyelesikan

GADO-GADO 1


bahagia yaitu punya mereka yg bangga jadi dirinya sendiri, tanpa mencemaskan apa yg dipikirkan orang lain tentangnya.

 Manusia Paling baik adalah orang yang dermawan dan bersyukur dalam kelapangan, yang mendahulukan orang lain, bersabar dalam kesulitan. Anak sipasan didalam samak..
Jatuah badarai sibungo lado.
Tolonglah ingek pasan amak.
Jan sampai marantau cino.

Tadanga saluang dimalam hari.
Di pandang anak lalok bagaluang.
hidup Dirantau sabana makan hati.
susah sanag tanguanglah surang..


 Anak kanduang kana lah diri..
Dunia nan kayo usah dituruikkan..
Usahlah hiduik suko maninggi..
Ukua lah bayang sepanjang badan...


 Ganjia bana si manggih kino
Alun di gampo alah ratak
Ganjia bana parangai nak gadih kini
Alun disapo alah galak

Kain putiah panjang bajelo
Puyuah balago dalam padi
Heran sakali hati hambo
Guruah patuih hujan tak jadi


 Indak mangecek ba hati kusuik
Muko nam janiah di nampakkan
Walau harimau di dalam paruik
Kambiang juo nan di kaluakan

Kalau baragiah jo mambari
indak maharok baleh jaso
Jariah nan indak di kanalai
Bia nan satu manilai nyo


 Nagari Rancak Marwah Kok Hilang
Marawa Kuyuik Dek Labek Hujan
Manangih Bundo Dirumah Gadang
Oi Anak Oi, Bilo Lai Kasumbayang

GADO-GADO 2

Tagadai Cinto dek nan Mudo..
Habih sayang dek nan Tuo...
Memang dunia lah semangkin Tuo...
Amak jo anak samo gilonyo..


 Seorang pria sejati bukan dia yg mempunyai beberapa wanita didalam hidupnya, tetapi dia yg menampik beberapa wanita hanya untuk satu wanita yg dicintai dalam hidupnya.

Kamis, 21 Maret 2013

 SEKAPUR SIRIH
Kata-kata KEHIDUPAN

Ketenangan BATHIN yang diCari..
Keikhlasan HATI sedang diuji..
Kesenangan DUNIA tidaklah HAKIKI..
Apa yg kita miliki Tidak dibawa MATI..
Ingatlah, HIDUP yg akan Mati..


 "Dunia adalah setitik air di tengah lautan.
Dunia adalah penjara mukmin dan surga bagi kaum kafir.
Hiduplah didunia laksana musafir,
menatap orang yang berada di bawah dan siapkan bekal untuk kematian...


Bahagia yaitu punya mereka yg bangga jadi dirinya sendiri, tanpa mencemaskan apa yg dipikirkan 
orang lain tentangnya.

 Manusia Paling baik adalah orang yang dermawan dan bersyukur dalam kelapangan, yang mendahulukan orang lain, bersabar dalam kesulitan.

PANTUN MINANG

Tagadai Cinto dek nan Mudo..
Habih sayang dek nan Tuo...
Memang dunia lah semangkin Tuo...
Amak jo anak samo gilonyo..


Yang Usang jan lah dibuang..
Dek Karano baru alah ado..
Memang susah hidup banyak Manenggang..
Alah katangan disemba juo..